LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
   
LAGEN SOM RÄTTSNÖRE

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism


Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

Polisen slutredovisning
Regeringsuppdrag 2010BRÅ - Barn & Sexualbrott
Vad döljer sig bakom?

SOU 1997:29 - Sexualbrott

BRÅ 2007:11 - Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet.

Det finns alltid minst två personer som vet hur sanningen ser ut i ett sexualbrottförfarande. Den som är "förövare" och den som är "offret".
För varje inträffad händelse är detta en stor tragedi och förlust för den drabbade men också för samhället som arbetar för att bli fri från dessa förövare och deras kränkande övergrepp, men också alla de som genom falska anklagelser får sin liv slagna i spillror.

Detta kapitel handlar om sexualbrott och vi vill lyfta fram den kränkning som offret utsätts för. I Sverige har vi lagar och dessa skall följas oavsett omständigheter, ålder eller situation. - Punkt slut.

Pappamanualen lyfter upp det som är tabu och vågar granska båda sidor av denna företeelse. Vi låter oss inte böja för grupptrycket utan säger rakt ut: Enligt statistiken är det mer troligt att den "åtalade" många gånger är offret. Närmare 8 fall av 9 avser falska anklagelser.
- Allt för ofta en pappa som hamnat i en vårdnadstvist.

Vi ser dessa anklagelser med lika stor allvar som det omvända.

Genom detta missbruk så underminerar vi trovärdigheten från verkliga fall och fråntar dyrbar tid från polis och åklagare, utsätter barn och samhällets resurser för maktmissbruk och destruktivitet, i stället för effektivitet.
- Vi har således ett moment 22!

Eftersom detta är en pappamanual så kommer vi titta ur ett "pappaperspektiv" i fråga och ha detta i baktanke, men vi kommer också att lyfta fram förövarens profil, utstuderad arbetsmetod och få en glimt av omfattningen genom att studera statistiken som den ser ut idag.

Jag vill åter understryka att varje brott är ett brott mot individ och integritet, ett övertramp som kan anses som det värsta av brott då det skapar djupa sår för resten av offrets kommande liv.

Vi börjar med att bekanta oss med statistik och vad som, enligt polisens erfarenhet är förövaren. Dessa "relationer till barnet" varierar beroende på vilket brott (lagrum) den ingår i, men nedan modell visar generell t för "sexualbrott".

Relationen mellan offret och förövaren:

Relation
Antal barn
Andel
Förövare
Bekant till barnet
55
36%
20
Genom yrkesroll/ fritidsverksamhet
20
13%
5
Obekant
15
10%
11
Genom Internet
12
8%
5
Inom familjen (Incest)
12
8%
9
Bekant till familjen
11
7%
6
Per telefon
7
5%
4
Pojkvänn
6
4%
5
Oklart
6
4%
2
Bekant, oklart hur
4
3%
2
Människohandel
2
2%
8
Totalt
150
100%
77
[Källa: Brå, S 2003:05 s.22 ]      

Här kan vi redan nu avläsa lite fakta:

 • Att förövaren är "bekant till barnet" (dvs, kommer utifrån familjen)
  är 4,5 gånger större risk, än att det är en familjemedlem.
 • Att förövaren är genom sin "yrkesroll" är 1,7 gånger större än att det sker av en familjemedlem.
 • Samma förövare återkommande vilket visar på en sjuk beteendestörning som går att spåra.
 • 77 personer på 4.600.000 män rent matematiskt gör förövarna till 0,000016% av befolkningen, eller:
 • Som pappa är det ännu mindre. 9 personer på 1.300.000 = 0,0000069% andel av alla pappor. ("5" nollor)
 • Då räknar vi även in även "mammor" till gruppen "pappor" *hm*

Nu skulle vi kunna berätta vilka former det finns för att ytterliggare särkilja brotten, men jag anseer att brott är brott, så vi hoppar ev. förmildrande omständigheter.

KOLLEKTIVT ANSVAR!
Pappamanualen tror på KOLLEKTIVT ANSVAR där vi tillsammans måste arbetar för att identifiera dessa förövare. Att spåra och avslöja dessa individer är som att leta efter en nål i en höstack, därför bör vi alla hjälpas åt att tyda signaler, men också vara väl medvetna om att en misstanke är inte samma sak som en fällande dom.

- Detta arbetet skall alltid överlåtas till polis och åklagare.

Att tro är inte samma sak som att veta därför är det otroligt viktigt att man redan från start respekterar rätten till integritet och följer det sunda förnuftet, och har man inget så kan FN-konventionen om mänskliga rättigheter vara en bra grundpelare. Vad säger lagen?

FN konventionen om mänskliga rättigheter[SFS 1994:1219]
Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd.

Varför är detta så viktigt - Det är väl bara att slakta fanskapet?
Även om man spontant skulle instämma med detta så har vi ett otroligt stort antal anmälningar idag som är falska.

Man önskar att varje anmälan vore "äkta" för då kunde vi vara säkra på att polisen kunde lägga resurser och tid på kontruktiv arbete och fånga brottslingar. Men sanningen är snarare att större delen läggs ner.
DN gjorde en undersökning 2008 i våra län där man kunde konstatera att det varierade stort från domstol till domstol.

Många anmälningar läggs helt enkelt ner för att sannorlikheten är på tok fel när man tittar på gärningprofil och omständigheter kring fallet, bevis saknas och versioner håller helt enkelt inte. Det har kostar tid och skattepengar, helt i onödan.
Men för den drabbade så har det redan fått effekt... Och hur många sitter inte inne idag och avtjänar straff som de inte gjort sig skyldiga för?

Att bli anmäld för sexualbrott är kanske det brutalaste man kan bli utsatt för. Ytterlighet av kränkning och lidande. Den maktlösheten dödar innifrån.

- REN JÄVLA ONDSKA!

Lägger man samtidigt på en vårdnadstvist så har man en soppa som bokstavligt talar skjuter en bort från barnen som en kanonkula...
Plötligt hade ALLA myndigheter "något" att skylla på...
Den drabbade pappan är chanslös...
- "Tyvärr du kan inte träffa dina barn, vi måste avvakta utredningen först... Och sen kommer en till, och en till och..."

Om denna person nu är oskyldig - Vem är då offret?

 

Förövare - Profil

Polisen har kartlagt olika kontaktsätt för relation till offret som kan vara en liten hjälp på vägen [SOU 1997:29]:

 • att överraska ensamma, obekanta barn
 • att utveckla en bekantskapsrelation till barnet
 • att dra nytta av sin yrkesroll som pedagog/ tränare
 • att bli god vän med föräldrarna till barnet
 • att uppvakta barnen i den egna familjen


Detta material är under bearbetning, med reservation för ändringar! //PM